Průběh zakázky

Individuální nabídku střiženou přesně pro Váš dům zpracujeme na základě podrobného popisu Vaší střechy (rozměry, sklon, typ střešní krytiny…), spotřeby energie v domácnosti na elektřinu apod.

Ozvěte se nám a my už se na vše potřebné zeptáme. Mimo jiné za Vás také můžeme rovnou podat žádost o rezervaci výkonu u Vašeho distributora elektrické energie.

Po schválení individuální nabídky Vaší elektrárny následuje uzavření smlouvy o dílo. 
Smlouva detailně specifikuje důležité termíny, přesné ceny, vymezuje záruční podmínky, definuje vzájemné odpovědnosti obou stran apod. V této fázi s vámi rovněž podepíšeme formuláře pro plnou moc, abychom za vás mohli vyřizovat potřebnou administrativu.

Poté, co máme plnou moc a uzavřenou smlouvu, začínáme vyřizovat dotaci a potřebnou část úvodní administrativy. S realizací elektrárny je spojeno velké množství administrativy, my ale za Vás vše potřebné uděláme. Jedná se např. o souhlas připojení do distribuční sítě, dotazník výrobny pro ČEZ apod. Samozřejmostí je i vyřízení žádosti o dotaci, jejíž získání Vám garantujeme.

Po administrativní a projektové části následuje samotná instalace elektrárny a její revize. Instalaci provádějí naši technici v předem dohodnutém termínu. Po spuštění elektrárny provedeme odbornou elektrikářskou revizi. Vše probíhá ve zkušebním provozu.

Po zprovoznění elektrárny následuje závěrečná administrativní část. Kvůli ostrému provozu je nutné dodat další dokumenty a žádosti na příslušné orgány. Např. vyřízení Smlouvy s distribuční společností, Žádosti o udělení licence na Energetický regulační úřad, předání revizní zprávy elektrického zařízení, výpis z rejstříku trestů na úřady apod. O vše se samozřejmě postaráme.

A je to! Gratulujeme, celý proces je dokončený. Začínáte vyrábět vlastní elektřinu a těšit se z Vašich solárních výnosů:)